Occurences of prajna

Word Meaning Reference
prajñā knowledge BG 2.57
prajñā divine wisdom BG 2.58
prajñā perfect knowledge BG 2.61
prajñā transcendental knowledge BG 2.68
prājña the elders BG 17.14