Occurences of svabhava-prabhavaih-gunaih

Word Meaning Reference
svabhāva-prabhavaiḥ-guṇaiḥ work based on one’s nature and guṇas BG 18.41