Bhagavad Gita: Chapter 1, Verse 26

ତତ୍ରାପଶ୍ୟତ୍‌ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ପିତୃ ନଥ ପିତାମହାନ୍ ।
ଆଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ମାତୁଳାନ୍‌ଭ୍ରାତୃନ୍‌ପୁତ୍ରାନ୍‌ପୌତ୍ରାନ୍‌ସଖୀଂସ୍ତଥା ।।୨୬।।
ଶ୍ୱଶୁରାନ୍‌ସୁହୃଦଶ୍ଚୈବ ସେନୟୋରୁଭୟୋରପି ।

ତତ୍ର-ସେଠାରେ; ଅପଶ୍ୟତ୍‌-ସେ ଦେଖିପାରିଲେ; ସ୍ଥିତାନ୍‌-ଅଛନ୍ତି; ପାର୍ଥଃ-ଅର୍ଜୁନ; ପିତୃନ୍‌-ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ; ଅଥ-ମଧ୍ୟ; ପିତାମହାନ୍‌-ପିତାମହଙ୍କୁ; ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନ୍‌-ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ; ମାତୁଳାନ୍‌-ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ; ଭ୍ରାତୃନ୍‌-ଭାଇମାନଙ୍କୁ; ପୁତ୍ରାନ୍‌-ପୁଅମାନଙ୍କୁ; ପୌତ୍ରାନ୍‌-ନାତିମାନଙ୍କୁ; ସଖୀନ୍‌-ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ; ତଥା-ତଥା; ଶ୍ୱଶୁରାନ୍‌-ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ; ସୁହୃଦଃ-ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ (ଶୁଭାକାଙକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ) ଚ-ଏବଂ; ଏବ-ବାସ୍ତବରେ; ସେନୟୋଃ-ସେନାମାନଙ୍କର; ଉଭୟୋଃ-ଦୁଇ ପକ୍ଷର; ଅପି-ସମେତ ।

Translation

BG 1.26: ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ତାଙ୍କର ପିତା, ପ୍ରପିତା, ଗୁରୁ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ପୁତୁରା, ନାତି, ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ।

Watch Swamiji Explain This Verse